Madsen, G., C. Tønseth, og L. Aarsand. «Læring Som Livsstil Og Normalitet: Konstruksjoner Av Samfunnsborgere I Kompetansereformens Grunnlagsdokumenter». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 7, september 2021, doi:10.23865/ntpk.v7.2588.