Sivesind, K., E. Hovdhaugen, og B. Hörmann. «Medierende Betingelser for læring Og Danning – Om Bruk Og Betydning Av Digitale Medier I Et Bachelorstudium I Pedagogikk». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 7, mars 2021, doi:10.23865/ntpk.v7.2512.