Anker, T., og C. Lenz. «Lærerens Makt Og Avmakt I Et Flerkulturelt Klasserom – En Analyse Av lærerstudenters Profesjonsetiske forståelse». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 7, juni 2021, doi:10.23865/ntpk.v7.2358.