Björkman, L., J. Bromseth, og H. Hill. «Normkritisk pedagogik – framväxten och utvecklingen av ett nytt begrepp i den svenska utbildningskontexten». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 7, juni 2021, doi:10.23865/ntpk.v7.2314.