Hagen, F. S. ┬źNorske Elevers Konseptualisering Av Rasismebegrepet ┬╗. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 7, juni 2021, doi:10.23865/ntpk.v7.2269.