Norgren-Hansson, M. «Omsorgsberättelser från mellanstadiet. Elevers berättelser om omsorg utifrån relationen mellan omsorgsgivare och omsorgstagare». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 8, mars 2022, doi:10.23865/ntpk.v8.2256.