Spernes, K. «Lærerstudenters bevisstgjøring av sammenhengen mellom begrepsbruk og oppfattet annerledeshet». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 7, juni 2021, doi:10.23865/ntpk.v7.2204.