Spernes, K. «Lærerstudenters bevisstgjøring Av Sammenhengen Mellom Begrepsbruk Og Oppfattet Annerledeshet». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 7, juni 2021, doi:10.23865/ntpk.v7.2204.