Riese, H., og Y. Harlap. «Utdanning, rasialisering og tilhørighetens grenser». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 7, juni 2021, doi:10.23865/ntpk.v7.2048.