Riese, H., og Y. Harlap. «Utdanning, Rasialisering Og tilhørighetens Grenser». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 7, juni 2021, doi:10.23865/ntpk.v7.2048.