Hoff-Jenssen, R., M. O. Bjerke, og H. W. Afdal. «Begynneropplæring – et kjent, men uklart begrep: En analyse av læreres perspektiver ». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 6, november 2020, doi:10.23865/ntpk.v6.2030.