Hoff-Jenssen, R., M. O. Bjerke, og H. W. Afdal. «Begynneropplæring – Et Kjent, Men Uklart Begrep: En Analyse Av læreres Perspektiver ». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 6, november 2020, doi:10.23865/ntpk.v6.2030.