Trippestad, T. A. «Politikerløftet - Den nødvendige Debatten». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 5, september 2019, doi:10.23865/ntpk.v5.1850.