Riese, H., L. Hilt, og G. Søreide. «Selvregulering Som Pedagogisk formål: Diskursive Fornyelser I "Fremtidens skole"». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 6, desember 2020, doi:10.23865/ntpk.v6.1717.