Lindholm, M. «Å lære å tenke». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 5, desember 2019, doi:10.23865/ntpk.v5.1643.