Reite, G. N., og P. Haug. Ā«Conditions for Academic Learning for Students Receiving Special EducationĀ». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 5, november 2019, doi:10.23865/ntpk.v5.1640.