Christensen, G. «Grupper I pædagogikken: Fra Indbyrdes Undervisning Til Progressive Tiltag Og Cooperative Learning». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 6, mars 2020, doi:10.23865/ntpk.v6.1635.