Løhre, A., E. Moen, R. Etnan, M. Andersen, og M. Uthus. «Verdier, Engasjement Og tilhørighet Som Drivkrefter I lærerstudenters Yrkesvalg Og Utvilking Av læreridentitet». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 2, nr. 1, april 2016, doi:10.17585/ntpk.v2.163.