Knutsen, B. «Høytpresterende Elevers Opplevelse Av Naturfagundervisning I Prestasjonslike Elevgrupper På Ungdomstrinnet». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 2, nr. 1, april 2016, doi:10.17585/ntpk.v2.162.