Nordtug, B., og J. Steinnes. «‘DU SKAL IKKE MOBBE’. En psykoanalytisk revolusjon i tilnærmingen til mobbing?». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 6, februar 2020, doi:10.23865/ntpk.v6.1580.