Melby-Lervåg, M. «Dybdelæring: En Ny Utdanningsfarsott?». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 5, januar 2019, doi:10.23865/ntpk.v5.1534.