Vestheim, O. P., og L. Sem. «Nasjonale prøver I Norske Riks- Og Regionaviser - En Historisk Tekstanalyse Av Redaksjonelle Framstillinger Av Nasjonale prøver». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 5, juni 2019, doi:10.23865/ntpk.v5.1498.