Wicklund, B., A. S. Larsen, og G. Vikbrant. «Lærerstudenten Som Leser – En undersøkelse Av litterære Erfaringer Hos En Gruppe Norske Og Svenske lærerstudenter». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 2, nr. 1, april 2016, doi:10.17585/ntpk.v2.149.