Christensen, J. K., P. Berliner, og I. S. Jakobsen. «ResiliensforstÄelser I Skoleverdenen». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 5, desember 2019, doi:10.23865/ntpk.v5.1485.