Steinnes, J. «Levende Begreper – Et Steinerpedagogisk Og Vitenskapsfilosofisk Blikk På begrepslæring». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 5, september 2019, doi:10.23865/ntpk.v5.1476.