Stene, M. «I Klangen Av Skolefellesskapet: Om Musikk Og månedsfesten I Steinerskolen». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 5, september 2019, doi:10.23865/ntpk.v5.1475.