Uthus, M. «‘Det Har Sine omkostninger’. Spesialpedagogens Trivsel Og Belastninger I Arbeidet I En Inkluderende Skole: En Intervjustudie.». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 6, februar 2020, doi:10.23865/ntpk.v6.1406.