Bergnehr, D. «Barnperspektiv, Barns Perspektiv Och Barns aktörskap – En Begreppsdiskussion». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 5, september 2019, doi:10.23865/ntpk.v5.1373.