Andersen, M., G. E. Rønningen, og A. Løhre. «Listen to the Voices of the Students! The Role of Peers in Academic and Social School Connectedness». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 5, juni 2019, doi:10.23865/ntpk.v5.1333.