Bjelland, C., og A. J. Haugsgjerd. «Vårt Doble Dilemma – Luper Og Speil I Arbeid Med Refleksjon I lærerutdanningen ». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 5, august 2019, doi:10.23865/ntpk.v5.1296.