Østerud, S. «Hva kan norsk skole lære av PISA-vinneren Finland?». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 2, nr. 2, mai 2016, doi:10.17585/ntpk.v2.119.