Ludvigsson, A., og C. Falkner. «Fritidshem - Ett gränsland I Utbildningslandskapet». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 5, april 2019, doi:10.23865/ntpk.v5.1181.