Kvernbekk, T. Ā«Evidensbasert Praksis: Utvalgte KontroverserĀ». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 4, august 2018, doi:10.23865/ntpk.v4.1153.