Haugset, A. S. «Åpne Barnehager Som Rekrutteringsarena for ordinær Barnehage». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 2, nr. 1, april 2016, doi:10.17585/ntpk.v2.109.