[1]
K. Franck, «‘Hun er ikke så flink til å dele’ En alternativ tilnærming til sosiale normer om deling i barnehagen.», NTPK, bd. 4, jun. 2018.