[1]
E. Sundsdal og M. Øksnes, «Til forsvar for barns spontane lek», NTPK, bd. 1, apr. 2015.