[1]
A. B. Lund, «En studie av læreres forståelse av mangfoldsbegrepet», NTPK, bd. 4, jun. 2018.