[1]
G. Skeie, «Etiske verdier og eksistensiell utforskning: Hvordan kan skolens religions- og livssynsundervisning arbeide med bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema?», NTPK, bd. 9, mar. 2023.