[1]
M. Lindholm, «Tenkning som møteplass mellom taushet og tale », NTPK, bd. 8, jun. 2022.