[1]
K. Vesterdal, «‘De må våkne litt!’ Lærerperspektiver på global læring i den videregående skolen», NTPK, bd. 8, feb. 2022.