[1]
A.-C. Faldet, H. Knudsmoen, og K. Nes, «Inkluderingsbegrepet under utvikling? En analyse av de norske læreplanverkene L97, LK06 og LK20», NTPK, bd. 8, aug. 2022.