[1]
K. Evju og T. A. Olsen, «Undervisning om samiske temaer i skolen – betydninga av kompetanse og urfolksperspektiv for en inkluderende praksis», NTPK, bd. 8, aug. 2022.