[1]
R. Hausstatter og Øyvind Snipstad, «Om empiriske nivåer i forskning på inkludering», NTPK, bd. 8, aug. 2022.