[1]
I. Olsson, «Hur skolor kan utveckla elevers funktionella kunskaper – en nordisk forskningsöversikt om undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning», NTPK, bd. 8, aug. 2022.