[1]
F. Danielsen, Ā«Skolelivskvalitet under implementering av samundervisning og iPad. En longitudinell casestudie av erfaringene til elever med spesialundervisningĀ», NTPK, bd. 8, aug. 2022.