[1]
I. H. Hermstad, J. Smedsrud, og I. D. Hybertsen, «Forståelser av de sårbare elevene under koronapandemien: Fra inkluderende praksis i klasserom til mulighetsrom?», NTPK, bd. 8, aug. 2022.