[1]
H. Ackesjö og M. Dahl, «Pedagogisk takt i fritidspedagogisk undervisning. En välregisserad dans mellan lärare och elever», NTPK, bd. 8, mar. 2022.