[1]
K. Tuft, «Frihed og myndighed i opdragelse – en diskussion af Emile eller om opdragelsen af Jean-Jacques Rousseau ud fra tekster af Hannah Arendt og Immanuel Kant», NTPK, bd. 7, mar. 2021.