[1]
J. Lund, O. J. Madsen, og S. H. Haugland, «Å gjøre "det som er liksom planen da" – en kvalitativ intervjustudie av skolestress blant unge jenter som et strukturelt problem», NTPK, bd. 7, jul. 2021.