[1]
D. T. Gravesen og L. Ringskou, «Rum for kvalifikation, plads til inklusion? Om mødet mellem børn, rum og pædagogik i den danske folkeskole», NTPK, bd. 2, nr. 3, des. 2016.